Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Besimi është kuptimi i jetës

Docly

Si duhet bërë dua duke hyrë dhe dalë nga nevojtorja (tualeti)?

Estimated reading: 1 minute

Duke Hyrë Në Nevojtore

بِسْمِ اللَّهِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبْث وَالْخَبَائِثِ

[Bismil-lah] All-lláhumme inní e údhu bike minel-hubthi vel-habáithi.

Me emrin e All-llahut, O Zot kërkoj mbrojtjen Tënde nga djalli mashkull apo femër dhe nga çdo vepër e ndytë.

Buhariu 1/45 dhe Muslimi 1/283, shtojcën (Bismil-lah) në fillim të hadithit e transmeton Seid ibën Mensuri “Fet-hul-Bari” 1/244.

Duke Dalë Nga Nevojtorja

غُفْرَانَكَ

Gufráneke.

Kërkoj faljen Tënde o Zot.

Autorët e katër Suneneve përveç Nesaiut i cili këtë hadith e transmeton në librin e tij “Amelul-jevmi vel-lejleti” “Zadul-Mead” 2/387.

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

PËRMBAJTJA