Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Besimi është kuptimi i jetës

Cilat janë 12 principet që i jipen Pejgamberit (a.s.) në ngjarjen e Israsë dhe Miraxhit?

Estimated reading: 1 minute 200 views

Principet të cilat përmenden në Kur’an në ajetet 22-39 të sures Isra, qe i jipen Pejgamberit (a.s.) ne ngjarjen e Israse dhe Miraxhit janë gjithsejt dymbedhjete.

Respektimi, bindja, e drejta…

1) Mos i bëni ortak Allahut

2) Respektoni dhe bindjuni prindërve

3) Jepuni të drejtën që u takon të afërmëve, të varfërve dhe udhëtarëve.

4) Mos shpërdoroni. Mos ji koprac e as dorëlëshuar

5) Mos i vrisni fëmijët nga frika e varfërisë.

6) Mos iu afroni imoralitetit

Premtimet, mburrja, pasuria…

7) Mos vrisni njeri me pa të drejtë

8) Mos abuzo me pasurinë e jetimit

9) Mbaji premtimet

10) Mos u shmangni prej drejtësisë në matje e peshim

11) Mos ndiq atë për të cilën nuk ke dijeni dhe përmbahu nga pohimet e pabaza dhe hamendjet

12) Shmangu nga mburrja dhe mendjemadhësia

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Shpërndaje

Cilat janë 12 principet që i jipen Pejgamberit (a.s.) në ngjarjen e Israsë dhe Miraxhit?

Kopjo linkun

PËRMBAJTJA