Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Çështja më e rëndësishme është shpëtimi i besimit

Docly

Çfarë do të thotë të lexosh librin e universit?

Estimated reading: 1 minute

Allahu na krijoi që ta adhurojmë dhe ta bëj të njohur Vetveten. Prandaj, Ai gjithashtu krijoi mësuesit dhe prezantuesit që do ta prezantonin Atë me ne. Më gjithëpërfshirëse dhe universale midis atyre mësuesve dhe prezantuesve janë tre në vijim:

  1. Libri i universit
  2. Hz. Muhamedi (a.s.)
  3. Kurani.

Secili prej atyre prezantuesve prezanton dhe përshkruan Allahun te ne (ata që mund ta lexojnë). Duke vepruar sipas këtij rregulli universal, ne mund të themi se meqë Allahu do të na prezantojë të gjithë emrat dhe atributet e Tij përmes universit, Ai patjetër që do të bëjë që emrat dhe atributet e Tij që përfshijnë përsosmërinë dhe bukurinë e Tij të shfaqen në të. Prandaj, mund të themi “të gjitha llojet e emrave dhe atributeve shfaqen në univers”.

Ajo që nënkuptohet me univers nuk është sfera materiale që ne shohim. Universi do të thotë mbretëria e krijuar. Kështu, do të jetë e përshtatshme të kuptohet universi si sfera e ngjashmërisë, Leuh al-Mahfudh, Parajsa dhe Ferri dhe të gjitha krijesat.

 

EN source: https://questionsonislam.com/question/what-does-reading-book-universe-mean-what-book-universe

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

PËRMBAJTJA