Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Kurani fillon me urdhrin “lexo!”

Sa ishte jetëgjatesia mesatare e njerëzve të mëparshëm?

Estimated reading: 2 minutes 152 views

Ne mund të mësojmë se sa kohë jetuan njerëzit e mëparshëm nga tre burime kryesore. Burimi i parë është mendimi dhe vlerësimi filozofik. Burimi i dytë është njohuria shkencore e cila bazohet në eksperimente dhe laboratorë. Ndërsa, burim i tretë janë burimet qiellore. Ato janë: Testamenti i Vjetër, Testamenti i Ri dhe Kurani. Ajo që thonë shkenca dhe filozofia për këtë çështje nuk ka asnjë vlerë. Ndër burimet qiellore, i vetmi që ruan formën e tij origjinale është Kurani. Nëse nuk ka informacion në Kuran, është e mundur t’i referoheni librave të tjerë qiellorë.

Mosha e Nuhut a.s. përmendet qartë në Kuran. Kuptimi i ajetit përkatës është si më poshtë:

“Ne e dërguam Nuhun te populli i vet, e ai kaloi ndër ata një mijë pa pesëdhjetë vjet, e ata meqë ishin horra i përfshiu vërshimi. Ndërsa atë vetë dhe të tjerët që ishin në anije, i shpëtuam dhe Ne atë (ngjarje) e bëmë argument për tërë botën.” (El Ankebut, 14-15)

Ne e kuptojmë nga vargu se përmbytja ndodhi kur Nuhu (a.s.) ishte 950 vjeç. Ne nuk e dimë se sa kohë jetoi Nuhu(a.s) pas përmbytjes.

Sipas Testamentit të Vjetër, Hazret Ademi jetoi 930 vjet. (Zanafilla: 5/5; İslâm Ansiklopedisi, Vëllimi 1, f.363).

Në disa libra të tefsirit, thuhet se Hazret Ademi jetoi një mijë vjet. (Ibn Athir Ali b. Muhamed el-Jazari, al-Kamil fi’t-tarikh, Bejrut 1965, Vëllimi 1, f.150-151).

Si përfundim, kuptohet se Hazret Ademi dhe Hazreti Nuhu jetuan rreth një mijë vjet. Ne nuk e dimë nëse komunitetet e tyre jetuan për aq kohë sa ata vepruan apo jo. Sidoqoftë, pasi profetët janë shembuj për bashkësitë e tyre, është e mundshme që ata të jetonin për sa kohë që profetët e tyre. Në të vërtetë, Profeti ynë jetoi për aq kohë sa jetëgjatësia mesatare e komunitetit dhe ndërroi dimension kur ishte 63 vjeç.

Allahu e di më së miri.

Linku: https://questionsonislam.com/question/%E2%80%9Cwhat-was-average-lifespan-previous-people-was-it-longer-or-shorter-comparison-today-i-want

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Shpërndaje

Sa ishte jetëgjatesia mesatare e njerëzve të mëparshëm?

Kopjo linkun

PËRMBAJTJA