Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Çështja më e rëndësishme është shpëtimi i besimit

A është i mundur udhëtimi në kohë sipas Islamit?

Estimated reading: 4 minutes 119 views

Nuk ka asgjë të tillë që përmendet qartë në ajete dhe hadithe. Ato janë teori dhe produkte të imagjinatës fantastiko-shkencore.

Është e mundur të shihen shumë shembuj të shenjtorëve që janë përmirësuar në fushën shpirtërore që udhëtojnë në të kaluarën dhe në të ardhmen gjatë udhëtimeve të tyre shpirtërore.

Zgjerimi i kohës është një term që do të thotë të jetosh gjatë në një kohë të shkurtër.

Kalimi i hapësirës është një term që nënkupton tejkalimin e hapësirës dhe shfaqjen në vende të ndryshme në të njëjtën kohë.

Siperfaqja e tokës zgjerohet me male. Flluska të vogla rrisin zonën e stomakut. Mushkëritë jane dyqind e pesëdhjetë metra katrorë kur ato hapen. Ato janë shembuj të faktit që Allahu ka krijuar zonë brenda zonës.

Prandaj, Zoti i Plotfuqishëm gjithashtu mund të krijojë kohë brenda kohës. Në fakt, Ai bëri: Ëndrrat, zgjerimi i kohës dhe miraxhi (ngjitja e Profetit Muhamed a.s).

Ne jemi të kufizuar në atë që përjetojmë dhe shohim. Ne jemi bërë skllevër të ambientimeve dhe zakoneve. Ne nuk pyesim më me faktin se rrezet e diellit arrijnë në botën tonë duke mbuluar rreth njëqind e pesëdhjetë milion kilometra në tetë minuta. Në fakt, kjo është një mrekulli e mrekullueshme e pushtetit.

Kur themi, “Zoti i Plotfuqishëm mund ta tregojë këtë mrekulli në robin  e tij të dashur, shpirti i të cilit e ka tejkaluar trupin e tij”, kundërshtimet lindin menjëherë. “Pse? Sepse ne jemi të lidhur me shikimin tonë dhe kurrë nuk kemi parë një gjë të tillë. ” Nëse do të mund të dëshmonim këtë incident çdo ditë, atëherë do të fshihej edhe para syve tanë; ne do të fillonim të mos pyesim veten për të.

“Në një ëndërr, në një periudhë prej një ore, ju shihni një vit që kalon dhe shumë vepra janë kryer. Nëse do të lexonit Kur’anin në vendin e këtyre veprave në atë orë, do të përfundonit të lexoni tërë Kuranin disa herë. Kjo gjendje zhvillohet për shenjtorët e All-llahut ndërsa ata janë zgjuar. Qështja ka të bëjë me aftësinë e shpirtit. Në fakt, shpirti nuk është i kufizuar me kohën. Veprat e shenjtorëve të Allahut, shpirtrat e të cilëve janë më të mirë se trupat e tyre, ndodhin me shpejtësinë e shpirtit. ” (Mesnevi-i Nuriye)

Sot, e konsiderojmë si të mirëqenë që zërat dhe vizionet menjëherë të arrijnë në shumë vende në të njëjtën kohë përmes televizionit. Sidoqoftë, ne nuk mund ta kuptojmë se froni i Belkises u soll menjëherë në praninë e Sulejmanit (a.s.). Nëse kemi sukses në transferimin e gjërave si zërat dhe vizionet një ditë, atëherë do ta gjejmë atë gjithashtu vetëm të natyrshme dhe të arsyeshme, dhe do të fillojmë të mos pyesim veten për të.

Në tekstin e mësipërm, ekzistonte një shprehje për të cilën ne nuk njihemi: shpejtësia e shpirtit. Shpejtësia e shpirtit nuk mund të krahasohet as me dritë e as me zë. Imagjinata është një shërbëtore e shpirtit. Mund të arrijë në parajsë në një çast. Arsyeja është mjet i shpirtit për të kuptuar. Njeriu mund të ngrihet në yje dhe t’i mendojë ata me këtë mjet.

Kur shpirti tejkalon trupin, bëhet shumë e lehtë të jesh i pranishëm në vende të ndryshme në të njëjtën kohë. Në ëndrra, shpirti ynë tejkalon trupin tonë në një farë mase. Mbulon distanca të mëdha në një moment; ne mund të shkojmë lehtësisht në të kaluarën dhe të ardhmen. Mund të flasim si me nipërit e mbesat tona.

Pse duhet një shpirt, i cili i tejkalon engjëjt duke u zhvilluar shpirtërisht, të mos bëjë atë që ata e bëjnë lehtë? Pse nuk duhet të jetë i pranishëm në vende të ndryshme në të njëjtën kohë?

Linku ne anglisht: https://questionsonislam.com/question/time-travel-possible

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Shpërndaje

A është i mundur udhëtimi në kohë sipas Islamit?

Kopjo linkun

PËRMBAJTJA