Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Çështja më e rëndësishme është shpëtimi i besimit

A mund të tregoni për hadithe që theksojnë mbjelljen e pemeve? Mbjellja e pemeve ne Islam

Estimated reading: 2 minutes 127 views

Vëlla dhe motër e nderuar,

1- “Sa herë që myslimanët mbjellin një pemë, ata do të fitojnë shpërblimin e bamirësisë për shkak të ushqimit që vjen prej saj; dhe po ashtu çfarëdo që vjelet prej saj, çfarëdo që hanë kafshët e egra, çfarëdo që hanë zogjtë prej saj, edhe ajo që njerëzit marrin prej saj është bamirësi për ta” . (Tacrid us Sarih, trans. VII, 122)

2- “Nëse një mysliman mbjell një pemë ose mbjellë fara e pastaj një zog, një person ose një kafshë ha prej saj do të llogaritet si bamirësi për të. (Tacrid us Sarih, trans. VII, 123)

3- “Nëse ndonjëri prej jush ka një fidan hurme në ditën e kijametit, ai duhet ta mbjellë atë – nëse është e mundur.” (Bukhara, Edebu’l-mufred, (thk., Halid Abdurrahman), f. 138, Daru’l-Ma’rife, Bejrut, 1966).

4- “Kush mbjellë një pemë shpërblehet nga Allahu po aq sa prodhimi i rritur në atë pemë.” (Tacrid us Sarih, trans. VII, 122)

5- Transmetohet nga Enes bin Malik se i Dërguari i Allahut ka thënë: “Nuk ka asnjë nga myslimanët që mbjellë një pemë ose mbjellë fara, dhe pastaj një zog, ose një person ose një kafshë ha prej saj, por konsiderohet si një dhuratë bamirësie për të ”

 

Linku referencë:

https://questionsonislam.com/question/can-you-give-hadiths-which-emphasize-importance-trees

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Shpërndaje

A mund të tregoni për hadithe që theksojnë mbjelljen e pemeve? Mbjellja e pemeve ne Islam

Kopjo linkun

PËRMBAJTJA