Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Kurani fillon me urdhrin “lexo!”

Si duhet ta kuptojm ekzistencën e krijesave njëqelizore hermafrodite duke marrë parasysh që Kurani na tregon se të gjitha krijesat janë krijuar në cifte?

Estimated reading: 7 minutes 104 views

Një nga të vërtetat shkencore të përjetshme që Kurani i lavdishëm na informon është çështja e krijimit të gjithçkaje në cifte. Ajeti: “Dhe Ne krijuam prej çdo sendi dy lloje (mashkull e femër) që ju të përkujtoni (madhështinë e Zotit).” (Dharijat, 51/49) ka një domethënie të madhe pasi shpreh këtë të vërtetë. është e mundur të shihet kjo e vërtetë kudo dhe në gjithçka, nga grimcat te planetët, nga sistemet te galaktikat. Qeniet njerëzore dhe kafshët u krijuan në çifte. Bimët u krijuan gjithashtu në të njëjtën formë.

E njëjta gjendje ekziston kudo me mashkull-femër dhe mbarësuese-e mbarësuar. Megjithëse ekziston pllenimi në bimë, nuk është e mundur që ata të vazhdojnë speciet e tyre nëse fara mashkullore nuk takon farën femërore. Në mënyrë të ngjashme, kur trupi i njeriut shqyrtohet, do të vërehet se i njëjti ligj është i vlefshëm edhe atje sepse atomet, të cilat janë blloqet ndërtuese të qelizave të trupit, përbëhen nga disa grimca të ngarkuara pozitivisht dhe negativisht.

Kur’ani e shpreh këtë të vërtetë të dukshme si më poshtë: “Dhe prej tij Ai i bëri dy lloje: mashkullin dhe femrën.” (El-Kijama, 75:39)

Ajeti, “Dhe Ai është, i cili tokën e shtriu, dhe në të krijoi kodra e lumenj dhe prej secilit fryt bëri dy lloj (çift), bëri që nata ta mbulojë ditën. Vërtet, në gjithë këtë ka fakte për njerëzit që thellë mendojnë”. (Rad, 13:3) na kujton se frutat janë krijuar në çifte (mashkull-femër). Fjala “kul” në varg do të thotë gjithçka. Fjala kul modifikon emrin që vjen pas saj. Quhet frazë emërore. Fjala e dytë në frazë është ose marifa (e caktuar) ose nakra (e pacaktuar). Nëse është e caktuar, ai përfshin të gjitha pjesët e një qenieje. Nëse është e pacaktuar, përfshin të gjithë anëtarët e asaj gjëje. Në ajet, “shej” (gjë) modifikohet nga nakra. Prandaj, kuptohet që gjithçka (të gjitha gjërat) krijohet në çifte.

Në suren Jasin, pohohet në vijim: “I pastër nga të metat është Ai që krijoi të gjitha llojet (çiftet) nga çka mban toka, nga vetë ata dhe nga çka ata nuk dinë.”(Jasin, 36/36); kështu, fraza, “krijuar në çifte” shpjegohet këtu. Në ajet, në fillim paraqitet në vëmendje fakti që gjithçka u krijua në çift, pastaj theksohet se të gjitha qeniet që rriten në tokë si bari, lulet, lisat, etj janë përfshirë në fushën e këtij ligji të përgjithshëm si femër dhe mashkull.

‘Nga vetë ata’, domethënë edhe ju jeni gjithashtu në çifte. Ju u krijuat në çifte si mashkull-femër, dhe trupat tuaj u krijuan ashtu. Ato gjithashtu kanë vlera pozitive dhe negative.

Me shprehjen, ‘I cili krijoi në çifte gjëra për të cilat nuk kanë njohuri’, Kurani na kujton si në vijim: ‘Qeniet njerëzore dhe kafshët u krijuan në çifte si femra dhe meshkuj; në mënyrë të ngjashme, bimët u krijuan në çifte, gjithashtu. Prandaj, midis tyre nuk bëhet asnjë riprodhim pa mbarësim. Sidoqoftë, ka më shumë çifte që ju tani nuk i njihni, por do t’i dini në të ardhmen. Pajisjet tuaja aktuale shkencore dhe hulumtuese nuk janë të mjaftueshme për ta përcaktuar atë. Sidoqoftë, në të ardhmen, shkenca dhe teknologjia do të zhvillohen dhe do të shihni se shumë më shumë qenie janë krijuar në çifte. Ne krijuam gjithçka në çifte, nga sistemet e mëdha dhe galaktikat te tërheqja dhe zmbrapsja midis yjeve dhe diellit dhe prej tij te mbretëritë më të vogla, te elementet në qeniet njerëzore, kafshët, bimët, farat dhe atomet “.

Maurice Dirac, vendosi parimin themelor të krijimit në çifte me zbulimin e pozitronit të grimcave elementare. Elektroni është një nga elementët themelorë që përbëjnë atomin. Ka njësinë më të vogël të ngarkesës elektrike negativisht. Pozitroni ka një masë aq të madhe sa ajo e elektronit, por është një grimcë elementare që mbart ngarkesë elektrike pozitive ndryshe nga elektroni.

Sipas rregullit të krijimit në çifte, i cili është një nga strukturat themelore të fizikës, kur një grimcë krijohet në çdo pikë të botës, binjaku i saj, domethënë e kundërta, vjen në ekzistencë automatikisht. Më të famshmet janë si më poshtë:

1) Pozitroni, binjaku i kundërt i elektronit.

2) Antiprotoni, binjaku i kundërt i protonit.

3) Antineutroni, binjaku i kundërt i neutronit

4) Antineutrino, binjaku i kundërt i neutrinos.

Kur materia shqyrtohet më thellë, çiftet shihen përsëri. Siç dihet, çdo lëndë përbëhet nga atomet; dhe atomet përbëhen nga protonet, neutronet dhe elektronet. Protonet dhe neutronet përbëhen nga grimca të quajtura kuarqe. Ata janë gjithashtu në çifte si më poshtë:

lart, poshtë;(up,down)

I çuditshëm, joshëse;(strange, charm)

sipërm, poshtëm.(top, bottom)

Ekzistenca e kuarkut të sipërm, i cili ishte i fundit që u zbulua, dihej teorikisht. Sipas modelit standard, grimcat duhej të ishin gjithashtu në formën e çifteve. Duhej të kishte një kuark që do të rriste numrin e kuarkëve nga pesë në gjashtë. Duke vepruar sipas këtij fakti, 440 shkencëtarë zbuluan kuarkun e sipërm në 1995 si rezultat i punës së palodhur që zgjati 17 vjet, duke bërë një përparim në zbulimin e sekreteve të materies.

Ngarkesa pozitive e atomit është në bërthamën e tij, dhe ngarkesa e tij negative është në pjesët e tjera të tij. Pastaj, mund të ketë po aq mirë atome, bërthamat e të cilave janë negative dhe elektronet e të cilëve e pozitivë. Kjo do të thotë, binjaku i kundërt i materies mund të ekzistojë. Ekspertët e kësaj fushe pranojnë ekzistencën e antimaterisë në galaktikën tonë, e cila përbëhet nga yjet, dielli, gazi dhe pluhuri. Ndoshta disa nga sistemet e yjeve që astronomët shohin përmes teleskopëve përbëhen vetëm nga antimateria. Fakti që ekzistojnë dy lloje të energjisë elektrike, si pozitive dhe negative, e cila ka një rol themelor në krijimin dhe drejtimin e universit, u zbulua në 1733. Ashtu si ngarkesat elektrike zmbrapsin njëra-tjetrën dhe ngarkesat elektrike të kundërta tërheqin njëra-tjetrën. Dihet gjithashtu që një magnet ka dy pole të kundërta si jugu dhe veriu. Pavarësisht nga sa pjesë të vogla e ndani një magnet, dy pole të ndryshme formohen çdo herë. Pra është e pamundur të formosh një magnet me një pol. Polet sprapsin njëri-tjetrin dhe polet e kundërta tërheqin njëri-tjetrin ashtu si ngarkesat në energji elektrike. Bota jonë është si një magnet i madh; ka dy pole të kundërta si veriu dhe jugu. Ne kemi parë më lart atë që ka thënë Kur’ani i Lavdishëm shumë shekuj më parë; kjo është ajo që thotë shkenca. Megjithëse kanë kaluar kaq shumë shekuj dhe shkenca është zhvilluar kaq shpejt, nuk ka ndryshime të mëdha. Ajo që tha Kur’ani atëherë ishte e vlefshme për shkencën dhe mentalitetin e asaj kohe dhe është e vlefshme për shkencën dhe mentalitetin e sotëm. Të gjitha gjërat tregojnë se Kurani është një fjalë e mrekullueshme e Allahut, i cili është Sulltani i para-përjetësisë dhe pas-përjetësisë.

Ka qifte qelizash edhe në qeniet hermafrodite.

Burimi

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Shpërndaje

Si duhet ta kuptojm ekzistencën e krijesave njëqelizore hermafrodite duke marrë parasysh që Kurani na tregon se të gjitha krijesat janë krijuar në cifte?

Kopjo linkun

PËRMBAJTJA