Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Kurani fillon me urdhrin “lexo!”

A konsiderohet studimi në një universitet si Tahsil al-ilm (përvetësimi i njohurive / shkencës)?

Estimated reading: 5 minutes 115 views

Siç do ta pranoni, shprehja “nxënës të ilm (shkencë / njohuri)” është një term që përdoret vetëm për studentët. Sidoqoftë, kërkesa e shkencës / njohurive nuk është e kufizuar me studentët në përgjithësi; përfshin gjithashtu mësuesit. Në këtë kuptim, çdo mësues është gjithashtu “nxënës i ilm-it”. Sepse, një mësues nuk mund të jap mësim pa kërkuar dhe mësuar shkencë. Ai gjithashtu merr shpërblimin e mësimdhënies.

Pastaj, nëse një akademik është i përfshirë në klasën e “nxënësve të ilm”, lidhet me përmbushjen e detyrës së tij siç duhet apo jo.

Siç dihet, detyra e një akademiku nuk është vetëm informimi i një studenti për lëndët që ai intereson, por edhe pajisjen e tij me informacionin që ai do të i duhet në jetë. Ajo bëhet e mundur duke i mësuar atij të gjitha llojet e njohurive dhe informacioneve të dobishme për këtë botë dhe botën tjetër dhe duke u përpjekur për t’i realizuar ato dhe duke i vënë në praktik.

Lexo në emër të Zotit tënd, i cili ka krijuar (të gjitha), (Al-Alak, 96/1)

Në vargun e parë që u zbrit, shkencat këshillohen pa kategorizim. Kushti i vetëm është të lexoni në emër të Allahut.

Në fakt, të gjitha shkencat na kujtojnë Allahun; është detyrë e mësuesit të hapë këtë dritare.

Është një fakt i padiskutueshëm që jo vetëm jeta në këtë botë, por edhe njerëzit me interes të botës.

Abdullah b. Amr b. Siç transmeton: Një herë, Hz. Profeti (a.s) pa që dy grupe të ndryshme formojnë një rreth në xhami dhe tha:

“Të dy grupet janë të mirë. Megjithatë, njëri prej tyre është më i mirë se tjetri.

Një grup i luten Allahut dhe i luten Atij për dëshirat e tyre. Allahu do t’u japë atyre atë që dëshirojnë nëse Ai dëshiron ose nuk do t’iu japë.

Ndërsa për grupin e dytë, ata janë duke mësuar fikh dhe shkencë dhe duke mësuar atë që dinë për ata që nuk dinë. Prandaj, ata janë më të virtytshëm. Unë u dërgova vetëm si mësues. “Pastaj, ai u ul pranë tyre. (Darimi, Muqaddima, 32).

Siç shihet këtu, mësimi dhe mësimdhënia janë treguar së bashku.

“Bëhuni studiues ose nxënës ose dëgjues; mos u bëni i katërti; përndryshe, ju do të shkatërroheni”. (Ajluni, I / 148)

Në hadithin e mësipërm, tregohet virtyti i të qenit mësues dhe student.

Se Hz. Profeti duke u lutur si më poshtë tregon se shkenca duhet të jetë e dobishme si për botën ashtu edhe për botën tjetër:

“O Allah, Unë të kërkoj njohuri të dobishme, sigurim të mirë dhe vepra të pranueshme.” (Ibn Maxheh, Ikamah, 32)

“O Allah! Unë strehoj te ti nga fjala që nuk merret vesh, vepra që nuk ngrihet; zemra që nuk frikësohet / respekton Ty dhe njohuri që nuk janë të dobishme.” (Ahmad b. Hanbal, III / 192)

Meqenëse njerëzimi ka nevojë për shkenca si mjekësia, inxhinieria, informatika, sociologjia, psikologjia, psikiatria, biznesi dhe administrata, është e dobishme për të ndihmuar njerëzimin përmes këtyre shkencave.

Nuk ka dyshim se shkenca më e nderuar është ajo që e bën njeriun ta njohë All-llahun në mënyrën më të shkurtër, e vendos madhështinë e Tij në zemra dhe hap një dritare nga arti te Artisti nga mirësitë tek Mbështetësi duke treguar artet dhe mirësitë e Tij të mrekullueshme. Kryesisht shkencat e akides (besimit), e cila mëson parimet e besimit, dhe shkenca e tefsirit (interpretimi i Kuranit), hadithi (thëniet e Profetit) dhe fikhu (jurisprudenca islame) mësojnë Allahun dhe urdhërat dhe ndalesat e Tij.

Përfitimet e shkencave si astronomia, gjeologjia, botanika, gjinekologjia, fizika dhe kimia në këtë kuptim janë të padiskutueshme. Efektet anësore këtu janë produktet e ideve të shthurura të atyre që keqinterpretojnë ato dhe i shndërrojnë në helm. Arsyeja për këtë është të kesh vetëm njërën anë. Sidoqoftë, njeriu, i cili u krijua për dy botë, ka dy mekanizma të rëndësishëm. Ata që nuk i përmbushin të dy këto, do të jenë të detyruar të preken nga uria për sa i përket shkencës dhe kështu lëvizin djathtas dhe majtas dhe devijojnë si rezultat i marramendjes së shkaktuar nga kjo uri.

Drita e ndërgjegjjes janë shkencat fetare. Drita e mendjes janë shkencat moderne. Realiteti bëhet i dukshëm kur bashkohen. Me ato dy krahë, përpjekja e studentit fluturon. Kur ata shkëputen, fanatizmi shfaqet në të parën dhe dyshon në këtë të fundit. (shiko B. Said Nursi, Münazarat)

Prandaj, shkencat fetare duhet të studiohen së bashku me shkencat moderne që mos të shfaqet fanatizmi dhe dyshimi.

EN source: https://questionsonislam.com/question/studying-university-regarded-tahsil-al-ilm-acquisition-knoëledgescience

 

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Shpërndaje

A konsiderohet studimi në një universitet si Tahsil al-ilm (përvetësimi i njohurive / shkencës)?

Kopjo linkun

PËRMBAJTJA