Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Besimi është kuptimi i jetës

A ekzistojnë me të vërtetë alienët (jashtetokesoret, UFO-t)?

Estimated reading: 3 minutes 145 views

Ka krijesa edhe jashtë botës. Sidoqoftë, ato krijesa janë krijesa të ndritshme. Në Sheriat (ligji islam), ata quhen engjëj ose qenie shpirtërore.

Sipërfaqja e botës ose e tokës përmendet si “al-Ard” në Kuran dhe gjithashtu thuhet se dhe të gjithë profetët që filluan me Hazretin Ademin u dërguan në tokë. Në hadithin Miraxh (ngjitja) thuhet se ka radhë(pozita) që u përkasin profetëve si Ibrahimit, Idrisit dhe Jezusit(Isa) në disa pjesë qiejve. Në ajetet e sures el-Isra 44 dhe at-Talak 12, përmendet gjithashtu se toka si dhe qiejt janë shtatë shtresa. Sidoqoftë, nuk thuhet qartë se nëse ato shtresa përbëhen nga shtatë shtresa të tokës, shtatë kontinente ose shtatë klima.

Sidoqoftë, edhe nëse ka planetë që janë të përshtatshëm për të jetuar përveç botës në të cilën jetojmë, nuk ka vargje ose hadithe për ekzistencën e krijesave si qenie njerëzore, të cilët kanë obligime dhe janë të përgjegjshëm për to.

Dihet që ekzistojnë tetë ose njëmbëdhjetë planetë sipas informacioneve të fundit të marra përveç botës, por nuk ka asnjë dokument fetar ose shkencor në lidhje me ekzistencën e një specie të tillë të gjallë si njeriu.

Nga ana tjetër, ekziston një e vërtetë që nuk duhet të injorohet; bota jonë, e cila është një planet i vjetër, përbëhet nga krijesa të gjalla që kanë shpirt, inteligjencë dhe mendje; në mënyrë të ngjashme, ka krijesa shpirtërore që jetojnë në planetë të tjerë, yje dhe trupa qiellorë bazuar në kushtet e jetesës, strukturat dhe vendndodhjet e atyre vendeve. Badiuzzaman Said Nursi shpjegon çështjen si më poshtë:

Globi tokësor duke qenë shtëpi për këto qënie të pafundme të pajisura me vetëdije dhe me shpirt, pavarësisht vogëlsisë së tij dhe dendësisë midis trupave të lartë qiellorë, madje edhe pjesët e tij më të ndotura e më të prishura duke u bërë masa mikroorganizmash kur ato pushojnë nga të qenurit si burime për jetën, kjo në mënyrë të domosdoshme, demonstrative dhe në mënyrë vendimtare tregon, dëshmon dhe shpallë se: Hapësira e pafundme, dhe qiejt madhështorë; me yjësinë e tyre dhe yjet janë plot me qenie të gjalla, me qenie të vetëdijshme, dhe me qënie me shpirtëra. Sheriati i shquar i Muhammedit a.s.m. dhe Kur’ani i shpjegimit të mrekullueshëm i quajnë këto qenie dhe i emërtojnë “Melekë, xhinde dhe qënie shpirtërore”, të cilat janë krijuar nga drita, zjarri, errësira, ajri, era, fjalët, eteri, madje edhe nga elektriciteti, dhe nga lënda tjetër e hollë rrjedhëse. (Fjalët – Fjala e njëzet e nëntë – Qëllimi i parë)

Burimi në gjuhën angleze: https://questionsonislam.com/question/do-aliens-really-exist

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Shpërndaje

A ekzistojnë me të vërtetë alienët (jashtetokesoret, UFO-t)?

Kopjo linkun

PËRMBAJTJA