Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Besimi është kuptimi i jetës

Këshillimi – istishare

Kurani Fisnik e ka cilësuar këshillimin mes besimtarëve, pa lënë nevojë për ndonjë komentim apo interpretim tonin, fare hapur dhe qartazi, si një cilësi të domosdoshme të një myslimani, duke ua urdhëruar zbatimin zemrave që besojnë, si një kriter i