Lutje per te tjeret

Në ajete shihet qartë lutja e njerëzve të mirë për të tjerët: …madje edhe sikur të kishin vetë nevojë për të, ata u jepnin përparësi atyre para vetvetes. Kush është i ruajtur prej lakmisë së vet, të tillët janë të shpëtuar. Hashr-10 Atëherë, dije se nuk ka Zot tjeter pos All-llahut, […]