Hadithe te Shenjta – Kudsi

“Mëshira Ime tejkalon hidhërimin Tim!” All-llahu i Lartësuar ka thënë: “Djali i Ademit më mohoi dhe nuk kishte të drejtë ta bëjë këtë gjë. Dhe ai më mallkoi duke mos pasur të drejtë ta bëjë këtë gjë. Më mohoi kur tha: All-llahu nuk do të më krijojë ashtu siç më […]