Sa kohë mund të mbetet një person i papastër (xhunub)?

Votoni kete shkrim

Detaje të pyetjes

Selam, pyetja ime ka të bëjë me marrëdhëniet seksuale, cila është mënyra e duhur e shpirtit pas marrëdhënies seksuale? Dhe gjithashtu çfarë nëse një person nuk ka kohë për gusull pas marrëdhënies seksuale, deri në sa kohë mund të mbetet një person i papastër?

Përgjigja

Vëllezër dhe motra të nderuar,

Studiuesit tanë na paralajmërojnë se ne nuk duhet të vonojmë bërjen e gusl-it aq shumë sa të skadojë koha e një Namazi të përditshem. Të mos bësh gusull megjithëse koha për një namaz skadon do të thotë të humbasësh një namaz. Nuk lejohet të humbasësh një namaz pa ndonjë justifikim.

Prandaj, një person që duhet të bëjë gusull mund të bëjë gjërat e nevojshme përpara se të bëjë gusl, mund të bëjë pastrimin dhe madje edhe të gatuaj, por ai / ajo duhet të bëjë gusull sa më shpejt që të jetë e mundur; nuk duhet të vonojë të bësh gusull aq sa të skadojë koha e një namazi ditor.

 

Burimi në gjuhën angleze:https://questionsonislam.com/question/how-long-can-person-stay-impure