A mund të falim namaz nëse marrim vetëm gusull?

Me marrjen  e gusullit merret edhe abdesti. Megjithatë, nëse ndodh ndonjë nga situatat që e prishin abdestin gjatë marrjes së gusullit, atëherë gusulli vlen por jo edhe abdesti. Nëse nuk ka pasur ndonjë nga situatat që e prishin abdestin gjatë marrjes së gusullit, atëherë mund të falim namaz.

Print Friendly, PDF & Email