Cka përmbante marrëveshja karta e Medinës?

Votoni kete shkrim

Këto janë disa nga pikat më të rëndësishme të përfshira në Marrëveshje:

 1. Hebrenjtë do të kenë fenë e tyre dhe muslimanët të vetën.
 2. Hebrenjtë duhet të jenë përgjegjës për shpenzimet e tyre dhe muslimanët për të vetat.
 3. Nëse sulmohen nga një palë e tretë, secili duhet të vijë në ndihmë të tjetrit.
 4. Secila palë duhet të ruajë dialogun me tjetrën. Marrëdhëniet dypalëshe duhet të ngrihen mbi drejtësinë; mëkati është i papranueshëm.
 5. Asnjë nuk duhet të kryejë mëkat bazuar në paragjykimet ndaj tjetrit.
 6. Shteti duhet të vijë në ndihmë të palës vuajtëse.
 7. Hebrenjtë duhet të marrin përsipër pjesën e tyre në shpenzimet e luftës për sa kohë që luftojnë përkrah muslimanëve.
 8. Medina duhet të mbesë e shenjtë dhe e paprekshme për të gjithë ata që i bashkohen kësaj marrëveshje. Nëse ka mosmarrëveshje ndërmjet palëve nënshkruese të marrëveshjes, atëherë vetë Muhamedi a.s. duhet të zgjidhë konfliktin.
 9. Palët e kësaj marrëveshje duhet të ndërpresin marrëdhëniet tregtare me fisin e Kurejshëve të Mekës (të cilët ishin armiqtë e tyre në atë kohë). Ata duhet të refuzojnë dhënien e çfarëdo ndihme atyre.
 10. Secili grup duhet të kontribuojë në mbrojtjen e Medinës në rast të një sulmi të jashtëm në çdo pjesë të qytetit.
 11. Kjo marrëveshje do të përkrahë çdo palë që kërkon drejtësi ligjore.