Çka eshte mus’hafi?

Fjala Mus’haf referohet faqeve që janë të grumbulluara dhe të lidhura së bashku. Pra, është libri ku gjinden te gjitha suret dhe vargjet e Kur’anit, të mbledhura së bashku, të lidhura dhe të vendosura midis dy kapakeve.

Allahu e di më së miri.

Print Friendly, PDF & Email