Cilin aspekt duhet marre parasysh duke martuar nje grua? Martesa ne Islam

5/5 - (2 votes)

Profeti (a.s) u jep besimtarëve këshillat vijuese rreth marteses ne Islam:

 “Një grua mund të martohet për katër gjëra: Pasurinë e saj, prejardhjen e saj, bukurinë e saj ose për fenë e saj. Zgjidhni atë fetare në mënyrë që të jetë e lumtur.” (Ibn Maxhe, Nikah: 6)

Është këshilla e Profetit për t’i dhënë rëndësi aspektit fetar të një gruaje së bashku me karakteristikat e tjera. Prandaj, është pika më e rëndësishme që një musliman duhet të marrë në konsideratë gjate marteses. Gratë gjithashtu duhet t’i japin rëndësi fetarisë dhe etikës së lartë ndërsa vendosin për një burrë që do të martohet.

Burimi