Cilat jane farzet e gusulit (gusullit, guslit)? Si merret?

5/5 - (1 vote)

Farzet e Gusulit

  1. Larja mirë e gojës dhe shpëlarja me ujë të bollshëm.
  2. Larja mirë e hundës.
  3. Larja e gjithë trupit pa lënë asnjë vend të thatë.

Gusuli merret kështu:

  • Në fillim thuhet bismil’lah dhe bëhet nijeti për marrjen e gusulit.
  • Lahen mirë vendet e turpshme, ndonjë pjesë tjetër e papastër në trup dhe duart.
  • Merret abdes.
  • Lahen mirë goja dhe hunda nga tri herë.
  • Pastaj lahet i tërë trupi duke nisur nga koka, shpatulla e djathtë dhe ajo e majtë. Tregohet kujdes të mos mbetet asnjë pjesë pa u larë dhe të mos shpërdorohet uji pa nevojë.