Çfarë duhet të bëjë një person që harron të lexojë zamm-i surah (sure apo ajet shtesë) pas leximit të El-Fatihas, por shkon në ruku dhe i kujtohet ajo aty?

Votoni kete shkrim

I dashur vëlla / motër,

Nëse një person i kujtohet në ruku (duke u përkulur) se ai / ajo ka harruar të recitojë zamm-i surah (sure ose ajete shtesë qe lexohen pas El-Fatihas), ai / ajo ngritet dhe lexon suren dhe e kryen përsëri rukun. Ai / ajo gjithashtu kryen sexhden e harreses (sevhi sexhden) në fund të namazit.

Allahu di me se miri