A lejohet te pritet kurbani me para te huazuara nga dikush tjeter?

Votoni kete shkrim

Nëse një person ka para të mjaftueshme në ditët e Kurban Bajramit është vaxhib për të të prehet kurbani.

Nuk është e mirë që dikush të huazojë para me mendimin, “A thua se çfarë do të thonë fqinjët dhe njerëzit rreth meje nëse nuk prej kurban. Ata mund të më kritikojnë.”, sepse ‘Allahu nuk e ngarkon askënd përtej mundësive të veta’ [El-Bekare, Ajeti 286]. Mendime të tilla dëmtojnë sinqeritetin. Si pasojë, personi do prejë kurban që të tjerët të mos ta kritikojnë, që është në kundërshtim me ndërgjegjen e robërisë ndaj Allahut xh.sh.

Megjithatë, nëse një person që nuk është i pasur ka mjaftueshëm para që të blejë ndonjë kafshë, ai mund të sakrifikojë kafshën dhë të hajë mishin e saj me familjen e tij. Ai që bën kështu do të shpërblehet.