A kërkohet të jepet zekat për automjetin (në përdorim) dhe pronën (tokën) e blerë për ndërtimin e shtëpisë?

Ju nuk keni nevojë të jepni zekat për automjetin (në përdorim) dhe pronën (tokën) për ndërtimin e një shtëpie.

Burimi: https://questionsonislam.com/question/zakat-land-and-vehicle

Print Friendly, PDF & Email