A kanë shpirt kafshët dhe bimët sipas Islamit?

2/5 - (4 votes)

Bimët, kafshët dhe njerëzit. Kështu, ekzistojnë tre nivele të jetës këtu. E para është jeta e bimëve, e dyta është e kafshëve dhe niveli më i lartë janë njerëzit.

Në bimë, në vend të një shpirti, ekzistojnë disa lloje ligjesh. Ato janë ligje të tilla si rritja, zhvillimi dhe diferencimi. Ligji që shkakton zhvillimin e gjërave gjysëm të gjalla siç janë bimët mund të quhet shpirt biologjik. Në të vërtetë, këto ligje ekzistojnë edhe tek kafshët dhe tek njerëzit. Niveli i shpirtrave tek kafshët, domethënë, disa ndjenja dhe perceptime që ata kanë janë në një nivel shumë më të ulët se njerëzit.

Kafshët kanë një shpirt të veçantë, të pavetëdijshme, por të favorizuara me frymëzim, specifike për to. Nga ana tjetër, shpirti te njerëzit eshte një frymë e ndërgjegjshme e krijuar nga Zoti me urdhër e është si një trup i jashtëm.

 

EN source: https://questionsonislam.com/question/do-animals-and-plants-have-spirits