A është e vërtetë që shejtani shfaqet me ujë në kohën e vdekjes?

Është e nevojshme të vendosni pak ujë vazhdimisht në gojën e një personi që është në shtratin e vdekjes pasi goja e tij do të thahet. Sepse, në kohën e vdekjes, shejtani afrohet me një gotë ujë.

Dijetarët islamë thonë se është Sunet që të shqiptojë kalima at-tevhid pranë një personi që është në shtratin e vdekjes. I Dërguari i Allahut (s.a.v.) tha:

“Thuaj, ‘Lailaha illallah’ afër muslimanëve që janë në shtratin e vdekjes.”

Më poshtë thuhet në një hadith tjetër:

“Një person, fjala e fundit e të cilit para vdekjes është” Lailaha ilallah “shkon në Xhehnet.”

Eshtë mirë të recitoni Kuranin pranë një personi të vdekur. I Dërguari i Allahut deklaroi sa vijon në lidhje me këtë çështje:

“Kapitulli i Jasinit është zemra e Kuranit. Nëse një person e lexon atë me qëllim të All-llahut dhe ahiretit, Allahu do ta falë atë. Lexoni atë për njerëzit tuaj të vdekur.”

 

Burimi

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.