A është e domosdoshme të dergojme salavate kur ndegjojme emrin e Profetit (as) edhe kur jemi ne namaz? Nëse dergojme, a prishet namazi?

Votoni kete shkrim

I dashur vëlla/motër,

Nuk ka nevojë të dergojme salavate për Profetin Muhamed (as) kur jemi ne namaz. Gjithsesi gjate qendrimin ne teshehud dergohen salavatet.

Nese gjate namazit, per t’iu pergjigjur dikujt themi “Allahu Sallî Ala Muhammed” ose “Allahu Ekber”, namazi nuk prishet.

Por nëse themi per te bere salavate per Pejgamberin (sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem) pasi qe kemi degjuar emrin e Tij te Larte, prishet namazi.

Allahu e di me se miri.