A duhet japur zekati për gurët e çmuar, diamantët, orët e shtrenjta dhe bizhuteritë, përveç arit dhe argjendit? Nëse po, si të matet vlera e tyre?

5/5 - (1 vote)

Zekati nuk paguhet për diamant, smerald, rubin, perla dhe gurë të çmuar të ngjashëm që mbahen si zbukurime. Sidoqoftë, zekati paguhet për ar dhe argjend edhe nëse ato mbahen si zbukurime, nëse ato janë më shumë se sasia e nisabit (shuma minimale që i takon zekatit). Kështu është pikëpamja e Hanefijve. Sipas Shafijve, zekati nuk paguhet për zbukurimet e grave. (El-Eni Sharh al-Hidejah.)
Zekati nuk paguhet për asnjë lloj bizhuteri përveç arit dhe argjendit, përveç nëse ato mbahen për tregti. Prandaj, rubinet, diamantët, perlat dhe gjërat e ngjashme që mbahen si zbukurime nga gratë nuk i nënshtrohen zekatit.

(El-Javharatu’n-Najjira)

https://questionsonislam.com/question/zakatable-assetsitems