A bëhet e pavlefshme martesa e dy personave që qëndrojnë larg njëri-tjetrit për një kohë të gjatë?

5/5 - (1 vote)

Edhe nëse qëndrojnë larg njëri-tjetrit për një kohë të gjatë, martesa e tyre nuk dëmtohet.

Eshtë e nevojshme të përsëritet martesa në rastet e mëposhtme:

  1. Kur një person del nga Islami dhe bëhet përsëri musliman;
  2. Kur bëhet divorci i pakthyeshëm (talaq al-bain).

Prandaj, nëse një person qëndron larg bashkëshortit të tij për një kohë të gjatë, martesa e tyre nuk zhvlerësohet; nuk ka nevojë të përseritet martesa kur të kthehet në shtëpi. Sidoqoftë, ata mund të persërisin martesën e tyre nëse dëshirojnë. Nuk ka dëm të bësh atë.

Burimi